Prihlásiť sa
Domov » Pravidla » 3men2gates

3men2gates

Časový limit na ukončenie úlohy je 60 sekúnd v kategórii OPEN a Limited, 90s v kategórii RIDE&FUN

Aréna je rozdelená na dve časti – dobytčiu a nedobytčiu. Aréna je rozdelená ohradou, v ktorej sa nachádzajú dva otvory – brány, ktoré sa nachádzajú v približnej tretine dĺžky od dlhej steny arény (podľa nákresu).

Tím je zložený z troch jazdcov (príp.2 pri absencii jedného člena tímu), ktorí začínajú túto disciplínu na strane nedobytčej. Na dobytčej strane sa nachádza voľne rozptýlené stádo 11 ks teliat, z toho 10 je očíslovaných číslami 0-9 a ďalšie je označené X/bez obojku. Pred štartom sa stádo nachádza na dobytčej strane ohrady, tím na nedobytčej.

Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a tímu sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky. Jazdci triedia teľatá vzostupne. (príklad prvé je číslo 5, potom 6,7,8,9,0,1,2,3,4). Jazdci musia triediť teľatá striedavo raz cez jednu, nasledovné teľa cez druhú bránku. Je ľubovoľné, ktorou bránkou začnú triedenie. Čas je meraný pri každom teľati samostatne, vždy v momente, keď teľa prejde celým objemom na nedobytčiu stranu arény. Ak dve teliata prechádza správnou bránkou súčasne, rozhodujúcim pri posudzovaní situácie je vždy nos teľaťa, prípadne prvá časť tela teľaťa, ktorá pretne štartovaciu čiaru. Teľa, ktoré neprejde celým objemom na nedobytčiu stranu, nemôže byť počítané. Jazdci triedia teľatá až do ukončenia časového limitu. Čas nameraný pri poslednom teľati je čas, ktorý sa zapíše do výsledkovej listiny.

Tím ktorý ukončí disciplínu usadí stádo pre nasledujúci tím.

Tím bude hodnotený diskvalifikáciou ak:

  • pretne deliacu čiaru nesprávne teľa – tj. teľa mimo poradia a teľa označené X prípadne bez obojku
  • správne teľa pretne deliacu čiaru akoukoľvek časťou tela a vráti sa spať smerom nadobytčiu stranu
  • správne už vytriedené teľa opustí nedobytčiu stranu a vráti sa na stranu dobytčiu,prípadne pretne akoukoľvek časťou teľa deliacu čiaru smerom spať na dobytčiustranu
  • správne číslo teľaťa je zavrené do nesprávnej brány
  • ak kôň kopne alebo uhryzne teľa
  • ak dôjde k násilnému správaniu voči koňom a dobytku

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení