Prihlásiť sa
Domov » Pravidla » Colours sorting

Colours sorting

Časový limit pre disciplínu je dve minúty (120 sekund), 30 sekund pred uplynutím časového limitu zaznie klaksón (horn), ktorý upozorní tím na to, že ich čas vymedzený na splnenie úlohy v tejto disciplíne sa blíži ku koncu.

Aréna je rozdelená v strede na dobytčiu a nedobytčiu stranu pomyselnou čiarou, na ktorej je fotobunka časomiery. Na nedobytčej strane arény je umiestnená ohrádka (podľa nákresu).

Stádo dobytka sa skladá z dvoch desiatok teliat, 10 (prípadne 12) teliat je označených jednou farbou obojkov s číslami 0 - 9 a dalšie sú označené X,X/bez obojku a 10 (prípadne 12) druhou farbou obojkov.

Team štyroch jazdcov na pokyn rozhodcu odštartuje a prekročením stredovej čiary spustí sa časomiera a tímu sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky, farbu obojkov pridelí hlásateľ. Jazdci triedia teľatá vzostupne (príklad prvé je číslo 5, potom 6,7,8,9,0,1,2,3,4). Úlohou súťažiacich je oddeliť od stáda čo najväčší počet teliat určenej farby, najlepšie všetkých desať a zavrieť ich do penu. Disciplína je korektne ukončená zdvihnutím ruky jedného zo štvorice pri súčasnom vstúpení do penu, ak sa to uskutoční v časovom limite.

Pri zatváraní pridelených teliat do ohrádky musia platiť súčasne tieto podmienky:

  • jazdec zdvihne ruku
  • jeho kôň pretne pomyselnú čiaru zavretia  a jazdeczastaví tak, aby aspoň časť koňa bola mimo pen
  • v čase pretnutia čiary zavretia musí byť teľa celym telom v pene.

Počas celej disciplíny nesmie nesprávne teľa prekročiť stredovú čiaru, pretože to vedie k diskvalifikácii teamu.

V čase zatvárania musia byť všetci jazdci na nedobytčej strane a všetky telatá v pene alebo na dobytčej strane.

Nasledujúce akcie spôsobia diskvalifikáciu:

  • pokiaľ na nedobytkársku stranu prebehne iné ako teľa s pridelenou farbou obojku
  • kôň uhryzne alebo kopne teľa
  • hrubé navážanie do teľaťa, povalenie teľaťa koňom alebo prejdenie teľaťa
  • pobádanie teľaťa nohou, oťažami či iným predmetom
  • akékoľvek pôsobenie na teľa vo chvíli, keď jazdec nesedí na koni
  • keď pri zatváraní vôjde kôň do penu celým telom

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení