Prihlásiť sa
Domov » Aktuálne preteky

National Slovak Cattlemen Cup + NBHA SK
27.–28.4.2024
1. kolo

Základné informácie

Usporiadateľ: Ranč na Striebornom jazere, Galanta
Dátum: 27.–28.4.2024
Miesto konania: Ranč na Striebornom jazere, Esterházyovcov 3153/29, SK – 924 01 Galanta
GPS súradnice: S48.1985153, V17.7327993

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov: Branislav Šablatúra
Hlavný rozhodca: Jakub Strnad
Rozhodca: Luděk Erbek
Hlásateľ: Lenka Šablatúrová, Dušan Nagy
Časomiera: Lenka Šablatúrová, Kristína Janegová, Bianca Kissová
Kancelária: Ivana Mitáčková, Luděk Erbek

Rezervácia ubytovania, boxov: Ivana Mitáčková, ivana.mitackova@atelierlayout.cz,+420 603871 550, nebo Messenger, WhatsUp

Správca arény: František Šimčík
Lekárska služba: na tel.
Veterinár: na tel.
Kováč: na tel.

Kolbisko

Aréna: hala, 60 × 40 m, piesok
Opracovisko: vonkajšie, 50 × 23 m, pieskovo – hlinený povrch

Prihlášky:

Uzávierka prihlášok: streda 24. 4. 2024 do 20:00 hod.,
prihlášky po tomto termíne za poplatok 10€/jazdecká dvojica, zmeny pri prezentácii za poplatok 3€/zmena

Přihlášku najdete na webu  www.proriding.horse

Podrobný návod jak se přihlásit najdete ZDE

Prezentácia:

piatok 26.4.2024 18:00 – 21:00 hod.
sobota 27.4.2024 7:00 – 8:15 hod.
Od 8:30 do štartu prvej disciplíny bude kancelária zatvorená, pre štartujúcich v rýchlostných disciplínách bude možnosť prezentácie upresnená v messengerovej skupine.

Ustajnenie

 • Mobilný box 30 ks: 30€ / kôň / preteky
 • Drevený Texas box 8 ks: 30€ / kôň / preteky
 • Vlastný oplôtok na pastvine: 15€ / kôň / preteky
 • Vratná kaucia za uprataný box: 10€ 
 • Spôsob platenia ustajnenia: v hotovosti v  – kancelária pretekov

Ubytovanie

Ceny sú stanovené na izbu (podľa počtu postelí):

 • Dvojlôžková izba 30€/noc
 • Trojlôžková izba 45€/noc
 • Štvorlôžková izba 60€/noc
 • Päťlôžková izba 75€/noc

Elektrická prípojka: 10 €/preteky

Platba v hotovosti v € – kancelária pretekov

REZERVÁCIA ubytovania a ustajnenia: ivana.mitackova@atelierlayout.cz, +420 603 871 550 nebo Messenger, WhatsUp

DISCIPLÍNY

Penningové disciplíny

 • Ranch sorting: kategória Open, Limited #6, Ride&Fun #3
 • 3men 2gates: kategória Open, Limited #8, Ride&Fun #4
 • Team penning: kategória Open, Limited #8, Ride&Fun #4
 • Cattle penning: kategória Open, Limited #3, Ride&Fun #2

Kategórie

OPEN

 • kategória otvorená prevšetkých jazdcov bez akýchkoľvek obmedzení
 • štartovné 30 €
 • výhry - stužky 1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto

LIMITED - #8/6/3

kategória otvorená pre jazdcov ktorí súčtom známky/bodovej hodnoty svojej klasifikácie neprekročia stanovenú hodnotu kategórie (pri trojčlenných tímoch je súčet klasifikácií jazdcov 8 - tzn. že možu štartovať jazdci s klasifikáciou napr. 5+2+1 alebo 4+2+2 alebo 4+3+1 alebo 3+3+2 alebo tiež jazdci s klasifikáciou 1+1+1, pri dvojčlenných tímoch je súčet klasifikácií 6 - tzn. že možu štartovať jazdci s klasifikáciou napr. 5+1 alebo 4+2 alebo 3+3 alebo tiež jazdci s klasifikáciou 1+1, pre Cattle penning je klasifikácia 3)

 • štartovné 20 €
 • výhry - stužky 1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto

RIDE&FUN - #4/3/2

kategória pre začínajúcich jazdcov (a pre tých, ktorí sa chcú baviť na ródeu pri práci s dobytkom

Kategória otvorená pre jazdcov, ktorí súčtom známky/bodovej hodnoty svojej klasifikácie neprekročia stanovenú hodnotu kategórie, pri trojčlenných tímoch je súčet klasifikácií jazdcov 4 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou 2+1+1 nebo 1+1+1, pri dvojčlenných tímoch je súčet klasifikácií 3 – tzn. že môžu štartovať jazdci s klasifikáciou 2+1 nebo 1+1, pre Cattle penning je klasifikácia 2).

 • štartovné 13 €
 • výhry - stužky 1.–3. miesto

Počet štartov vo všetkých disciplínách i kategóriách je neobmedzený – s ohladom na welfare koní!!

Jazdci do 18 rokov musia povinne štartovať s ochranou prilbou (od 16 do 18 rokov môžu štartovať bez ochrannej prilby – v klobúku, iba v prípade predloženia písomného súhlasu od rodiča alebo zákonného zástupcu). Pred prvým štartom v sezóne bude od jazdcov do 18 rokov požadovaný písomný súhlas s účasťou dieťaťa od rodiča alebo zákonného zástupcu na príslušnú sezónu.

Rýchlostné disciplíny

Kategória Open: do počtu 15 jazdcov sa otvárajú 2 divízie, nad 16 jazdcov 3 divízie - vyhodnotené prvé 3 miesta v každej divízii

Kategórie Mládež:
do 10 jazdcov 1 divizia, vyhodnotenie prvých 6 miest, prvé 3 miesta sú finančne ohodnotené, nad 10 jazdcov otvorenie 2 divízií, vyhodnotenie prvých 3 miest - plaketa, stuha, finančná odmena

Kategória Non-pro:
bez divízii - vyhodnotenie prvých 3 miest

Pretek je bodovaný a jazdí sa pod NBHA.

ŠTARTOVNÉ

Penningové disciplíny

 • Kategória Open: 30 € / štartovná dvojica / každý štart
 • Kategória Limited: 20 € / štartovná dvojica / každý štart
 • Kategória Ride&Fun: 13 € / štartovná dvojica / každý štart

Čiastka za štart je vrátane poplatku za dobytok!

Rýchlostné disciplíny

 • Kategória Open: 25 € / štartovná dvojica / každá disciplína
 • Kategória Mládež: 15 € / štartovná dvojica / každá disciplína
 • Kategória Non-Pro: 10 € / štartovná dvojica / každá disciplína

Kancelársky poplatok: 10 € / jednorázovo pre všetky disciplíny / štartovná dvojica

Foto fee: 10 € / jednorázovo pre všetky disciplíny / štartovná dvojica

CENY

Penningové disciplíny

Kategória Open: stužky 1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6. miesto

Finančné – pevné 1. miesto 120€
2. miesto 80€
3. miesto 50€
4. miesto 30€
5. miesto 20€
6. miesto 10€

Kategória Limited: stužky 1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto

Finančné – pevné 1.miesto 30
2.miesto 25
3.miesto 20
4.miesto 15
5.miesto 10
6.miesto 5

Kategória Ride&Fun: 1.–3. miesto – stužky

Rýchlostné disciplíny

Výhry – finančná odmena, kokardy vo všetkých kategóriách prvé 3 miesta, pohár/ plaketa len pre prvé miesta.

80% z vybraného štartovného ide späť do výhier systémom:
1.miesto 50% 2. miesto 30% 3. miesto 20%

V divíziách v prípade 3 divízií sa financie delia nasledovne:
1. D 50% - delenie 50%, 30%, 20%
2. D 30% - delenie 50%, 30%, 20%
3. D 20% - delenie 50%, 30%, 20%

V divíziách v prípade 2 divízií sa financie delia nasledovne:
1. D 60% - delenie 50%, 30%, 20% 2. D 40% - delenie 50%, 30%, 20%

Časový program

(predbežný, bude upresnený podľa počtu prihlásených jazdcov)

Sobota 27. 4. 2024

7:00 – 8:15 prezentácia

9:00 3mens 2gate

Barel race

Team penning

Pole bending

Nedeľa 28. 4. 2024

9:00   Ranch sorting

Cattle penning

Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od počtu prihlásených jazdcov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia jednotlivých disciplín.

Technické ustanovenia

Preteky sa riadia platnými pravidlami NSCC pre jednotlivé penningové a sortingové disciplíny a pravidlami NBHA pre rýchlostné disciplíny.

Dekorácia prebieha po každej disciplíne! Dekorácia je povinná - len riadne ustrojená dvojica! Usporiadateľ je oprávnený upraviť v prípade potreby začiatky štartov jednotlivých disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov. Usporiadateľ je oprávnený zrušiť disciplínu v prípade, ak na ňu nebude prihlásený dostatočný počet jazdcov. V prípade prihlásenia veľkého počtu jazdcov na preteky ako také, môže dôjsť k zrušeniu niektorej z disciplín podľa uváženia usporiadateľa.

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie.

Veterinárne podmienky:

Vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 12 mesiacov s výsledkom zapísaným v pase koňa, očkovanie proti konskej chrípke podľa platnej vakcinačnej schémy – kontrola pred vyložením koní v kancelárii pretekov.

Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a tiež zoznam ustajnenia pripravený organizátorom pred začiatkom pretekov. Kone sa nesmú ani náhodou vyskytnúť v zóne určenej pre pohyb divákov. Jazdcom nie je dovolené svojvoľne meniť miesto ustajnenia koňa. Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta v podobe nevyplatenia prípadnej výhry. Jazdci do 18 rokov musia predložiť notársky (alebo na matrike) overený podpis zákonného zástupcu vyjadrujúci súhlas spretekaním maloletého! Konské vozíky budú bez výnimky odstavené na pastvine alebo na parkovisku. Pre jazdcov, ktorí prídu len na 1 deň a ustajnenie nepožadujú, platia rovnaké podmienky odstavenia vozíkov na pastvine.

Za usporiadateľa: 8. 4. 2024 Branislav Šablatúra

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení