Prihlásiť sa
Domov » Aktuálne preteky

National Slovak Cattlemen Cup
21.–22.10.2023
FINÁLE

Základné informácie

Usporiadateľ: Ranč na Striebornom jazere, Galanta
Dátum: 21.–22.10.2023
Miesto konania: Ranč na Striebornom jazere, Esterházyovcov 3153/29, SK – 924 01 Galanta
GPS súradnice: S48.1985153, V17.7327993

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov: Branislav Šablatúra
Hlavný rozhodca: Jakub Strnad
Rozhodca: Luděk Erbek
Hlásateľ: Lenka Šablatúrová, Dušan Nagy
Časomiera: Lenka Šablatúrová, Kristína Janegová, Bianca Kissová
Kancelária: Ivana Mitáčková, Luděk Erbek

Rezervácia ubytovania, boxov: Ivana Mitáčková, ivana.mitackova@atelierlayout.cz,+420 603871 550

Správca arény: František Šimčík
Lekárska služba: na tel.
Veterinár: na tel.
Kováč: na tel.

Kolbisko

Aréna: hala, 60 × 40 m, piesok
Opracovisko: vonkajšie, 50 × 23 m, pieskovo – hlinený povrch

Prihlášky

Uzávierka prihlášok: streda 18.10.2023 do 23:59 hod.,
prihlášky po tomto termíne za poplatok 10€/jazdecká dvojica, zmeny pri prezentácii za poplatok 2€/zmena

Prihlášky:

dobytkárske disciplíny cez www.proriding.horse
rýchlostných disciplín cez NBHA SK Karin Kelemenová, kelementovakarin@gmail.com, +421948769825

Prezentácia:

piatok 20.10.2023 18:00 – 21:00 hod.
sobota 21.10.2023 7:00 – 8:15 hod.
Od 8:30 do štartu prvej disciplíny bude kancelária zatvorená.

Ustajnenie

 • Mobilný box 30 ks: 30€/ kôň /preteky
 • Drevený Texas box 8 ks: 30€/ kôň /preteky
 • Vlastný oplôtok na pastvine: 15€/ kôň /preteky
 • Vratná kaucia za uprataný box: 10€
 • Spôsob platenia ustajnenia: v hotovosti – kancelária pretekov

Ubytovanie

Ceny sú stanovené na izbu (podľa počtu postelí):
(POZOR zvýšené ceny za ubytování – přechod na zimní sezonu od 15.10.)

 • Dvojlôžková izba 40€/noc
 • Trojlôžková izba 60€/noc
 • Štvorlôžková izba 80€/noc
 • Päťlôžková izba 100€/noc

Elektrická prípojka: 10€/preteky

Platba v hotovosti – kancelária pretekov

REZERVÁCIA ubytovania a ustajnenia: ivana.mitackova@atelierlayout.cz, +420 603 871 550 nebo Messenger, WhatsUpDISCIPLÍNY

Penningové disciplíny

 • Ranch sorting: kategória Open, Limited #6, BONUS
 • 3men 2gates: kategória Open, Limited #8,BONUS
 • Team penning: kategória Open, Limited #8,BONUS
 • Cattle penning: kategória Open, Limited #3
 • Color sorting: kategória Open


Kategórie

OPEN

 • kategória otvorená pre všetkých nominovaných jazdcov a týmov
 • podmínky nominace na finále zde
 • štartovné 30 €
 • časy v disciplínach podľa doterajších pravidiel
 • výhry - šerpy1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto, vecné ceny1.–3.miesto


LIMITED - #8/6/3

kategória otvorená pre nominovaných jazdcov a týmov

 • podmínky nominace na finálezde
 • štartovné 20€
 • časy v disciplínach rovnaké ako OPEN
 • výhry - šerpy1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto, vecné ceny1.–3.miesto


BONUSOVÁ DISCIPLÍNA (Ranch sorting, Team penning, 3men2gates)

 • kategória otvorená pre všetkých jazdcov bez akýchkoľvek obmedzení
 • štartovné20 €
 • časy v disciplínach podľa doterajších pravidiel
 • výhry - stužky 1.–3. miesto, finančné výhry 60% ze startovného zpět do výher (50%, 30%, 20%)

Počet štartov vo všetkých disciplínách i kategóriách je neobmedzený - s ohladom na welfare koní!!

Jazdci do 18 rokov musia povinne štartovať s ochranou prilbou (od 16 do 18 rokov môžu štartovať bez ochrannej prilby – v klobúku, iba v prípade predloženia písomného súhlasu od rodiča alebo zákonného zástupcu). Pred prvým štartom v sezóne bude od jazdcov do 18 rokov požadovaný písomný súhlas s účasťou dieťaťa od rodiča alebo zákonného zástupcu na príslušnú sezónu.


Rýchlostné disciplíny

Kategória Open:do počtu 15 jazdcov sa otvárajú 2 divízie, nad 16 jazdcov 3 divízie - vyhodnotené prvé 3 miesta v každej divízii

Kategórie Mládež:
do 10 jazdcov 1divizia, vyhodnotenie prvých 6 miest, prvé 3 miesta sú finančne ohodnotené, nad 10 jazdcov otvorenie 2 divízií, vyhodnotenie prvých 3 miest - plaketa, stuha, finančná odmena

Kategória Non-pro:
bez divízii -vyhodnotenie prvých 3 miest

Pretek je bodovaný ajazdí sa pod NBHA.


ŠTARTOVNÉ

Penningové disciplíny

 • Kategória Open: 30€/ štartovná dvojica/ každý štart
 • Kategória Limited: 20€/ štartovná dvojica/ každý štart
 • Kategória BONUS: 20€/ štartovná dvojica/ každý štart

Čiastka za štart je vrátane poplatku za dobytok!

Rýchlostné disciplíny

Kategória Open: 25€/ štartovná dvojica/každá disciplína
Kategória Mládež: 15€/ štartovná dvojica/každá disciplína
Kategória Non-Pro: 10€/ štartovná dvojica/každá disciplína

Kancelársky poplatok: 10€/jednorázovo pre všetky disciplíny/štartovná dvojicaCENY

Penningové disciplíny

Kategória Open:šerpy1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto, vecné ceny1.–3.miesto

Finančné – pevné 1.miesto 240€
2.miesto 160€
3.miesto 100€
4.miesto 50€
5.miesto 40€
6.miesto 30€

Kategória Limited:šerpy1.–3. miesto, finančné výhry 1.–6.miesto, vecné ceny1.–3.miesto

Finančné – pevné 1.miesto 60€
2.miesto 50€
3.miesto 40€
4.miesto 30€
5.miesto 20€
6.miesto 10€

Kategória BONUS:1. – 3. miesto - stužky

finančné výhry 60% ze startovného zpět do výher (50%, 30%, 20%)

Rýchlostné disciplíny

Výhry – finančná odmena, kokardy vo všetkých kategóriách prvé 3 miesta, pohár/ plaketa len pre prvé miesta.

80% z vybraného štartovného ide späť do výhier systémom:
1.miesto 50% 2. miesto 30% 3. miesto 20%
V divíziách v prípade 3 divízií sa financie delia nasledovne:

1. D 50% - delenie 50%, 30%, 20%2. D 30% - delenie 50%, 30%, 20%3. D 20% - delenie 50%, 30%, 20%
V divíziách vprípade 2 divízií sa financie delia nasledovne:

1. D 60% - delenie 50%, 30%, 20%2. D 40% - delenie 50%, 30%, 20%

Časový program

(predbežný, bude upresnený podľa počtu prihlásených jazdcov)

Sobota 21.10.2023:
7:00 – 8:15 hod. prezentácia
9:00 3mens 2gate

Barel race

Team penning

Color sorting

Pole bending

Nedeľa 22.10.2023
9:00 Ranch sorting
Cattle penning

Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od počtu prihlásených jazdcov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia jednotlivých disciplín.

Technické ustanovenia

Preteky sa riadia platnými pravidlami SAWRR pre jednotlivé penningové disciplíny (pre disciplínu Two colors sorting pravidla zverejnená na fb profile NSCC) apravidlami NBHA pre rýchlostné disciplíny.

Dekorácia prebieha po každej disciplíne! Dekorácia je povinná - len riadne ustrojená dvojica! Usporiadateľ je oprávnený upraviť v prípade potreby začiatky štartov jednotlivých disciplín po obdržaní prihlášok jazdcov. Usporiadateľ je oprávnený zrušiť disciplínu v prípade, ak na ňu nebude prihlásený dostatočný počet jazdcov. V prípade prihlásenia veľkého počtu jazdcov na preteky ako také, môže dôjsť k zrušeniu niektorej z disciplín podľa uváženia usporiadateľa.

Občerstvenie zabezpečené v areáli po celý deň.

Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej akcie.

Veterinárne podmienky:

Vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 12 mesiacov s výsledkom zapísaným v pase koňa, očkovanie proti konskej chrípke podľa platnej vakcinačnej schémy – kontrola pred vyložením koní v kancelárii pretekov.

Jazdci a podkoniari musia rešpektovať vyhradené zóny pre pohyb koní a tiež zoznam ustajnenia pripravený organizátorom pred začiatkom pretekov. Kone sa nesmú ani náhodou vyskytnúť v zóne určenej pre pohyb divákov. Jazdcom nie je dovolené svojvoľne meniť miesto ustajnenia koňa. Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť jazdec zo súťaže vylúčený a uložená mu pokuta v podobe nevyplatenia prípadnej výhry. Jazdci do 18 rokov musia predložiť notársky (alebo na matrike) overený podpis zákonného zástupcu vyjadrujúci súhlas spretekaním maloletého! Konské vozíky budú bez výnimky odstavené na pastvine. Pre jazdcov, ktorí prídu len na 1 deň a ustajnenie nepožadujú, platia rovnaké podmienky odstavenia vozíkov na pastvine.

Za usporiadateľa: 9.10.2023 Branislav Šablatúra

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení