Prihlásiť sa
Domov » Pravidla » Team penning

Team penning

Časový limit na ukončenie úlohy je 60 sekúnd v kategórii OPEN a Limited, 90s v kategórii RIDE&FUN

Team Penning je tímová disciplína. Tím je zložený z troch jazdcov (príp.2 pri absencii jedného člena tímu), ktorí začínajú túto disciplínu na strane nedobytkárskej.

Aréna je rozdelená na dve časti. Jedna časť je dobytkárska a druhá časť je nedobytkárska.

Na dobytkárskej strane je zhromaždené stádo 12 prípadne 15 teliat. Teľatá sú označené farebnými obojkami. Jedna trojica teliat môže byť bez obojku.

Na nedobytkárskej strane na kratšej stene arény je postavená ohrádka (podľa nákresu). Pánty bránky sú vždy na tej strane ohrádky, ktorá je ďalej od dlhšej steny arény.

Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a tímu bude oznámená farba (číslo prvého teľa)) teliat prostredníctvom komentátora. Farby (čísla) teliat sú losované automaticky. Tím má za úlohu postupne oddeliť zo stáda teliat 3 predom určené teľatá označené farbou (číslami), zahnať ich a zavrieť do ohrádky na nedobytčej strane arény. Úloha je splnená i v prípade, že tím oddelí len jedno nebo dve teľatá. Hodnotený je dosiahnutý čas a počet oddelených teliat.

Pri zatváraní pridelených teliat do ohrádky musia platiť súčasne tieto podmienky:

  • jazdec zdvihne ruku
  • jeho kôň pretne pomyselnú čiaruzavretia  a jazdec zastaví tak, aby aspoňčasť koňa bola mimo pen
  • v čase pretnutia čiary zavretiamusí byť teľa celym telom v pene.

Po splnení všetkých podmienok dá rozhodca pokyn na zastavenie času - pomocou tlačidla časomiery. V prípade, že sa o ukončenie disciplíny pokúsia viacerí jazdci naraz, bude čas zastavený na pokyn jazdca, ktorý ako prvý splní vyššie uvedené podmienky zatvárania. Tieto podmienky platia pre všetkých jazdcov tímu súčasne. V momente zatvárania sa jazdci môžu nachádzať kdekoľvek v aréne.

Vyhráva tím s najväčším počtom zavretých teliat. Pri rovnosti počtu teliat rozhoduje dosiahnutý čas.

Tím ktorý ukončí disciplínu usadí stádo pre nasledujúci tím.

Nasledujúce akcie spôsobia diskvalifikáciu:

  • pokiaľ na nedobytkársku stranu prebehneiné ako teľa s pridelenou farbou obojku
  • kôň uhryzne alebo kopne teľa
  • hrubé navážanie do teľaťa, povalenieteľaťa koňom alebo prejdenie teľaťa
  • pobádanie teľaťa nohou, oťažami či inýmpredmetom
  • akékoľvek pôsobenie na teľa vo chvíli,keď jazdec nesedí na koni
  • keď při zavieraní vôjde kôň do penucelým telom

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení