Prihlásiť sa
Domov » Pravidla » Cattle penning

Cattle penning

Časový limit na ukončenie úlohy je 60 sekúnd v kategórii OPEN a LIMITED, 90 sekúnd v kategórii RIDE&FUN

Aréna je rozdelená na dve polovice. Jedna polovica je dobytkárska a druhá polovica je nedobytkárska.

Stádo teliat (11ks) označených číslami 0-9 + jedno tela bez obojku/ označené X, je voľne zhromaždené na dobytkárskej strane.

Na nedobytkárskej strane na dlhšej stene arény je ohrádka zo zostaviteľných kovových ohradových dielcov (podľa nákresu).

Jazdec začína túto disciplínu na strane nedobytkárskej. Akonáhle kôň pretne pomyselnú deliacu čiaru, spustí sa časomiera a jazdcovi sa zobrazí číslo teľaťa na displeji časomiery. Čísla teliat prideľuje časomiera automaticky. Úlohou jazdca je oddeliť určené teľa od stáda, zahnať ho a zavrieť do ohrádky na nedobytkárskej strane arény.

Pri zatvaraní prideleného teľaťa do ohrádky musia platiť súčasne tieto podmienky:

  • jazdeczdvihne ruku
  • jeho kôňpretne pomyselnú čiaru zavretia  a jazdeczastaví tak, aby aspoň časť koňa bola mimo pen
  • v časepretnutia čiary zavretia musí byť teľa celym telom v pene.

Po splnení týchto podmienok dá rozhodca pokyn na zastavenie času – pomocou tlačidla časomiery. V prípade, že teľa opúšťa pen v momente keď jazdec požiada o ukončenie disciplíny, je na posúdení rozhodcu, či sa dané teľa nachádzalo v pene alebo mimo neho..

Nasledujúce akcie spôsobia diskvalifikáciu:

  • pokiaľna nedobytkársku stranu prebehnú viac ako 4 teľatá
  • vo chvíli ukončenia disciplíny je na nedobytkárskej straně arény iné než pridelené teľa
  • kôňuhryzne alebo kopne teľa
  • hrubénavážanie do teľaťa, povalenie teľaťa koňom alebo prejdenie teľaťa
  • pobádanieteľaťa nohou, oťažami čiiným predmetom
  • akékoľvekpôsobenie na teľa vochvíli, keď jazdec nesedí na koni
  •  keď přizavieraní vôjde kôň do penu celým telom

Akákoľvek tvrdosť voči teľaťu – a takisto aj ku koňovi – bude starostlivo posúdená rozhodcom. V prípade, že ju rozhodca uzná ako neadekvátnu a nadmernú, táto skutočnosť povedie k diskvalifikácii. Rovnako pri viditeľnom krívaní koňa si rozhodca môže vyžiadať konzultáciu prítomného veterinára. Pokiaľ bude zistené krívanie ako závažné a neférové voči koňovi, môže rozhodca dvojicu diskvalifikovať zo súťaže.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení